Farm security group

    FSG Security Sp z o. o. specjalizuje się w ochronie bezpośredniej osób, ochronie obiektów i urządzeń, ochronie informacji niejawnych i  biznesowych, rozpoznawaniu zagrożeń związanych z ochroną operacji bankowych, konwojowaniu wartości pieniężnych, rozpoznawaniu zagrożeń związanych z atakami z użyciem materiałów wybuchowych i środków toksycznych, szkoleniu z technik specjalnego prowadzenia pojazdów samochodowych, posługiwania się bronią palną krótką, walki wręcz, rozpoznawania zagrożeń związanych z atakami z użyciem materiałów wybuchowych i środków toksycznych.

    Za całość działań operacyjnych w FSG Security Sp. z o. o. odpowiada były zastępca szefa Biura Ochrony Rządu - szef Działań Ochronnych, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Wcześniej ukończył studia magisterskie w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończył wojskową Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu o kierunku rozpoznanie. W Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał dyplom podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Ukończył też studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz we francuskiej Szkole Administracji Publicznej -E'cole Nationale d'Administration (ENA) z zakresu integracji europejskiej. Odbył również szereg kursów i szkoleń zawodowych m.in. prowadzonych przez Departament Stanu USA i służby specjalne Izraela. Przez ostatnie ponad 17 lat pracował w Biurze Ochrony Rządu przechodząc w nim wszystkie szczeble stanowisk kierowniczych, aż do stanowiska zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu-szefa Działań Ochronnych. Między innymi bezpośrednio dowodził i odpowiadałem za bezpieczeństwo polskich i zagranicznych szefów państw i rządów, w kraju jak i za granicą, (m.in. dowódca ochrony bezpośredniej podczas pobytów w Polsce: Jana Pawła II, odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie Polski Papieża Benedykta XVI, prezydentów USA: Busha i Clintona, oficer i dowódca zmiany ochrony bezpośredniej premierów: Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza - odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w USA , Iraku) i wielu innych. Ponadto posiadam uprawnienia pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz aktualny certyfikat dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne (również w NATO i UE).


FSG Security Sp z o. o. zatrudnia jednych z najlepiej przygotowanych i doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach. Są to w większości funkcjonariusze i oficerowie Biura Ochrony Rządu i Policji oraz żołnierze i oficerowie wojskowych jednostek i służb specjalnych. FSG Security Sp z o. o. zrealizowało już szereg zadań z zakresu ochrony osobistej, zadań szkoleniowych oraz z zakresu doradztwa ds. bezpieczeństwa dla krajowych i zagranicznych zleceniodawców.


                                                       dr Jarosław KaczyńskiBOR